Selecteer een pagina

Curriculum vitae van Peter van Rooy

Profielschets

Peter van Rooy werkt ruim dertig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van overheden en in mindere mate marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept.

 

Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan. Hij ziet het als sociaal-culturele innovaties gericht op volhoudbare verbindingen tussen energie, landbouw, mobiliteit, natuur, water en woningbouw en als trendbreuk in de klassieke verhouding tussen publieke, private en particuliere partijen. Waar de nog vooral nationale twintigste eeuw stond voor ruimtelijke en sociale maakbaarheid roepen de eerste decennia van de mondiale eenentwintigste eeuw op tot innovatie, excellentie, kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en inherent systeemveranderingen. Het vraagt van overheden te handelen vanuit meerwaarde en anderen professioneel te ondersteunen, opdat de samenleving vitaal blijft. Het door Peter van Rooy ontwikkelde concept van uitnodigingsplanologie (2011) met daarin de 8P’s is een vorm van proceskunst die hierbij past. Van marktpartijen vraagt het (h)erkenning van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor verduurzaming, opdat winst en welzijn zich tot elkaar blijven verhouden. Van burgers vraagt het actieve participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

 

Met zijn talloze publicaties in tijdschriften en dagbladen, scherpe mondelinge presentaties voor uiteenlopende gezelschappen, zelf georganiseerde (politieke) bijeenkomsten, dagvoorzitterschappen en interviews voor radio, televisie, dagbladen (van EénVandaag, Brandpunt, Netwerk, NOS-journaal, BNR, Telegraaf, NRC, Trouw, Volkskrant, Regionale Dagbladen, Metro, Cobouw en Algemeen Dagblad tot Financieel Dagblad) en tijdschriften (van Intermediair en Panorama tot Building Business, De Boerderij en De Groene Amsterdammer) is hij voorloper op het gebied van het door hem bedachte ‘omdenken’ (1997). Door verandering van perspectief blijken hardnekkige kwesties oplosbaar en zelfs enthousiasme te generen. Op grond van analyses van en ontwerpen voor coproducerende processen is hij aan de TU Delft gepromoveerd als bestuurskundige die permanent oog heeft voor de combinatie van inhoudelijke effectiviteit en maatschappelijke acceptatie. Principes van Mutual Gains Approach zijn leidend in hierop gerichte processen.

 

Naast professionele functies (voorbeelden commissies Soestdijk, Veenhuizen, Oud Herlaer, Bouw en Water) en actieve rollen in praktijken (voorbeelden Krimpenerwaard, Overdiepse polder, Waalfront en Centrum Den Haag) geeft hij maatwerktrainingen en masterclasses en is hij hoofdauteur van trendsettende uitgaven van onder meer Habiforum, Architectuur Lokaal, NederLandBovenWater, Rathenau Instituut, Rijkswaterstaat en STOWA (zie onder Publicaties). Voorbeelden van zijn initiatieven en concepten zijn Van Gogh National Park (2016: combinatie cultuur en natuur in Brabant), Toscane van het Noorden (2014: armoede van verleden als rijkdom van toekomst in grensstreek Brabant, Limburg, Vlaanderen), prijsvraag Waterlandschap van de Toekomst (2000: voorzitter Pieter Winsemius) en prijsvraag Energielandschap van de Toekomst (2017: voorzitter Sybilla Dekker).

 

Formele posities

2003-hedenOprichter en directeur Coöperatie NederLandBovenWater.
1998-hedenOprichter en directeur Adviesbureau Accanto.
1997-1998Directeur strategie en beleid, DHV Amersfoort.
1988-1997Adviseur en directeur watermanagement, DHV Amersfoort.
1985-1987Docent voortgezet onderwijs, Ambt-Delden en Hoofddorp.
1984-1985Wetenschappelijk medewerker, Raad van Europa, Straatsburg.

Professionele functies

2020-2021Ministerie BZK: lid beoordelingscie Veenhuizen (vz Jozias van Aartsen).
2019-hedenMinisterie van IenW: lid expertisegroep Participatie (vz Erik Pool).
2017-2019Prijsvraag Energie: uitschrijver en secretaris jury (vz Sybilla Dekker).
2016-2017Groen Ontwikkelbedrijf Brabant: voorzitter beoordelingscie Oud Herlaer.
2016-hedenProvincie Gelderland: lid Q-team projecten hoogwaterbescherming.
2016-2018VNG/BZK/IenW: kennismakelaar Democratic Challenge Omgevingswet.
2016-2017Gemeente Den Haag: procesbegeleider democratische vernieuwing.
2016-2018Provincie Limburg: lid adviescommissie ontwikkelprogramma POP3.
2015-2017Ministerie BZK: lid beoordelingscommissie Paleis Soestdijk (vz Dekker).
2013-2014Deltaprogramma: lid beoordelingscommissie (vz Pier Vellinga).
2011-2016Provincie Noord-Brabant: co-initiator en inspirator Praktijkschool Brabant.
2011-hedenProvincie Noord-Brabant: vz meerwaardecommissie gebiedsontwikkeling.
2010-2016ROmagazine: columnist en publicist in licht van Omgevingswet.
2010-2012Nederlands Instituut voor de Bouw: lid raad van advies.
2009-hedenGebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: voorzitter adviesgroep.
2009-2010Ministerie van LNV: lid kenniskamer natuur (vz Yvonne van Rooy).
2007-2009Commissie fundamentele verkenning bouw: lid (vz Sybilla Dekker).
2007-2008Raad voor het Landelijk Gebied: lid werkgroep gebiedsontwikkeling.
2006-hedenPraktijk Academie Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken: directeur.
2004-2006Veilig Verkeer Nederland: adviseur kanteling organisatie.
2004-2011Stichting Nederlandse Waterbond: medeoprichter en voorzitter.
2004-2012Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: lid raad van advies.
2004-2013Stichting ARK: lid raad van toezicht (vz Hans Voortman).
2004-2013Nirov/Platform31: associé gebiedsontwikkeling.
2004-2006Provincie Zeeland: columnist in Zeeuws Palet.
2002-2004Ministerie van Financiën: lid werkgroep IBO-bekostiging waterbeheer.
2001-2018Coöperatie Gastvrije Randmeren: procesinnovator en bestuursadviseur.
2001-2009Habiforum: associé gebiedsontwikkeling stedelijk en landelijk.
2001-2010Larenstein: lid raad van advies MSc Land and Water Management.
2000-2004Bezinningsgroep Water: inhoudelijk secretaris (vz Neelie Kroes).
2000-2001Prijsvraag Water: uitschrijver en secretaris jury (vz Pieter Winsemius).
2000-2001Ministerie van Verkeer en Waterstaat: columnist De Water Nieuwsbrief.
1998-2004Rathenau instituut: onafhankelijk politiek adviseur water en ruimte.
1996-2004Nederlandse Vereniging Waterbeheer: vz jury jaarprijzen.
1996-2002Nederlandse Vereniging Waterbeheer: vz programma waterbeheer.
1996-2004Werkgroep Ecologisch Waterbeheer: voorzitter.
1990-1996Universiteit Leiden: lid adviesraad postdoc environmental management.

Opleiding

1997Doctoraat technische bestuurskunde (PhD), Technische Universiteit Delft.
1994/1995Persoonlijke en team effectiviteit, Reddin, Naarden.
1988Postdoctoraal environmental management (MSc), Universiteit Leiden.
1985Postdoctoraal wetenschapsjournalistiek, Radboud Universiteit Nijmegen.
1984Doctoraal biologie (MSc), Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Publicaties

 1. Peter van Rooy, 2021. Wonen en klimaat in ruimtelijke verlamming. Uitgave NLBW met oog op kabinetsformatie op basis TK-verkiezingen 17 maart 2021.
 2. Peter van Rooy, 2021. Boeren niet als buitenstaanders zien maar als bondgenoten. De Boerderij 15 januari 2021: 10-11.
 3. Peter van Rooy, 2020. Intelligente energietransitie. Standpunten als startpunten. Uitgave Architectuur Lokaal.
 4. Peter van Rooy, 2019. Energietransitie als gebiedsontwikkeling. Uitgave Coöperatie NederLandBovenWater. ISBN 978-90-817100-0-8. Presentatie in Pakhuis De Zwijger op 18 november 2019 met woord vooraf door Hans Mommaas (PBL) en videoboodschap door Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat).
 5. Cilly Jansen & Peter van Rooy, 2019. Juryrapport prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Uitgave Coöperatie NederLandBovenWater. ISBN 978-94-91429-08-8.
 6. Peter van Rooy, 2018. Panorama Krimpenerwaard. Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan. Uitgave Tafel van Verkenning.
 7. Peter van Rooy, 2018. In de voetsporen van Vincent. Narratief Van Gogh Nationaal Park. Doorwerking in Masterplan Van Gogh National Park 2020.
 8. Peter van Rooy, 2018. Mensen gaan hun eigen leefgebied zelf vormgeven. Friesch Dagblad 21 april 2018: zaterdagbijlage.
 9. Peter van Rooy, 2018. Klimaatadaptatie en Omgevingswet. Uitgave Living Lab Overijssel Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
 10. Peter van Rooy, 2018. Overheidsparticipatie en Omgevingswet. Gelijk speelveld. Uitgave Ministerie van BZK, Coöperatie NederLandBovenWater & Programma Democratic Challenge.
 11. Peter van Rooy, 2017. Breng Romantiek Terug. Visie op Westbroekpark en Scheveningse Bosjes met de Waterpartij. Initiatief en uitgave Denktank van twaalf bewoners.
 12. Peter van Rooy, 2016. Overheidsparticipatie. Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet. Uitgave Coöperatie NederLandBovenWater. ISBN 978-90-824955-0-8.
 13. Peter van Rooy, 2015. Overdiepse polder. Vijftien jaar overheidsparticipatie. Uitgave Coöperatie NederLandBovenWater. ISBN 978-90-902903-0-0.
 14. Sybilla Dekker & Peter van Rooy, 2015. Gebiedsontwikkeling op de bodem van de Zuiderzee. In: De VNG onder voorzitterschap van Annemarie Jorritsma. Uitgave Sdu.
 15. Peter van Rooy, 2014. Apostelen als Friso de Zeeuw moeten zich niet bemoeien met de toekomst. Financieel Dagblad 4 februari 2014: 10.
 16. Peter van Rooy, 2012. Meerwaardecreatie. Cahier gebiedsontwikkeling. Uitgave Stichting NederLandBovenWater. ISBN 978-90-817-1004-6.
 17. Peter van Rooy, 2012. Miljarden aan investeringen in ruimte gaan verloren. Financieel Dagblad 12 oktober 2012: 9.
 18. Peter van Rooy, 2011. Uitnodigingsplanologie als sociaal-cultureel perspectief. Building Business, december 2011: 38-40.
 19. Peter van Rooy, 2011. Onderling wantrouwen kantelen naar vertrouwen. ROmagazine, oktober 2011: 28-29.
 20. Peter van Rooy, 2011. Stop betutteling van woningmarkt. Financieel Dagblad 26 mei 2011: 9.
 21. Peter van Rooy, 2011. Van verevenen naar verdienen. Grondzaken in de Praktijk, april 2011. Sdu.
 22. Peter van Rooy, 2011. Hervorm grondmarkt nu. Building Business, april 2011.
 23. Peter van Rooy, 2011. Nieuwe verdienmogelijkheden bij gebiedsontwikkeling. ROmagazine, maart 2011: 36-41.
 24. Peter van Rooy, 2011. Verdienmogelijkheden. Uitgave Stichting NederLandBovenWater. ISBN 978-90-376-0529-7.
 25. Hans Grünfeld & Peter van Rooy, 2010. Schoei energiebeleid op Europese leest. Financieel Dagblad 13 december 2010: 5.
 26. Hans Grünfeld & Peter van Rooy, 2010. Zet middelen voor CO2-beleid beter in. Financieel Dagblad 22 juli 2010: 5.
 27. Sybilla Dekker & Peter van Rooy, 2010. Duurzame gebiedsontwikkeling als verdienmodel. Building Business, juni 2010.
 28. Sybilla Dekker & Peter van Rooy, 2010. Gebiedsontwikkeling is kiezen voor kansen. Building Business, april 2010.
 29. Sybilla Dekker & Peter van Rooy, 2010. Bebouw Nederland slimmer. Volkskrant 6 maart 2010: 8.
 30. Peter van Rooy, 2009. Het Hiernogmaals Voorbij. Bewerking van lezing over gebiedsontwikkeling tijdens Spiegeldag 2009. ROmagazine, oktober 2009: 11-14.
 31. Peter van Rooy, 2009. NederLandBovenWater-II. Praktijkboek Gebiedsontwikkeling. Uitgave Habiforum. ISBN 978-90-806647-9-1.
 32. Peter van Rooy, 2009. Gebiedsontwikkeling in transitie. In: Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2007-2008. Uitgave Blauwdruk, Wageningen. ISBN 978-90-75271270.
 33. Peter van Rooy, 2009. Pak grondspeculatie aan. Financieel Dagblad 26 augustus 2009: 7.
 34. Peter van Rooy, 2009. Wasser ist das Wesen aller Dinge. In: Biennale Wasser Bad Breisig. Palace Editions. ISBN 978-3-940761-46-0.
 35. Peter van Rooy, 2008. Waterschapsverkiezingen draaien om waterschapsbehoud. Algemeen Dagblad 15 november 2008.
 36. Peter van Rooy, 2008. Gebiedsontwikkeling als context voor wateropgaven. In: Water Wegen. Nederlandse Geografische Studies 378. Universiteit Utrecht. ISSN 0169-4839.
 37. Peter van Rooy, 2008. Herontdekking van gebiedsconcessies. In: Vernieuwingen in bouwproductie. Aedes Compact nummer 37.
 38. Peter van Rooy, 2008. Ga maar lekker slapen achter de nieuwe robuuste dijken. Reactie op advies van de Deltacommissie. Trouw 5 september 2008:9.
 39. Keesjan van den Herik & Peter van Rooy, 2008. Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum. Synopsis van verkenning. Uitgave Habiforum. ISBN 978-90-80664-78-4.
 40. Peter van Rooy, 2008. Experimenteerruimte voor gebiedsconcessies. Grondzaken in de Praktijk, augustus 2008. Sdu.
 41. Ab van Luin & Peter van Rooy, 2008. Centraal wat moet voor duurzame gebiedsontwikkeling. Adviesnotitie voor Ministerie van VROM. Uitgave Habiforum.
 42. Peter van Rooy, 2008. Vijf vragen over gebiedsconcessies. Aedes magazine voor woningcorporaties. Nummer 7, april 2008.
 43. Peter van Rooy, 2008. Inliggende provincies moeten opschalen. Gastcolumn in Provincies, maart 2008.
 44. Rob te Grotenhuis & Peter van Rooy, 2008. Grond, geld en gebiedsontwikkeling. Auteur en redactie van artikelen. Uitgave Habiforum & Nirov. ISBN 978-90-809958-9-5.
 45. Peter van Rooy, 2007. Grond, geld en gebiedsontwikkeling. Real Estate Magazine (55): 36-39 2007.
 46. Peter van Rooy & Jelle Leenes, 2007. Waterinformatie voor burgers. Uitgave Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 47. Peter van Rooy, 2007. Meervoudig watergebruik. Kompas voor een andere benadering van waterprojecten. In: De functiescheiding voorbij. SDU. ISBN 9789012115889.
 48. Peter van Rooy, 2007. All is water. In: The poetry of water in Russian Art. The Russian Museum. Palace Editions. ISBN 978-3-938051-6.
 49. Peter van Rooy, Lydia Sterrenberg & Ab van Luin, 2007. Uitwerking van waterbeleid in gebiedsontwikkeling. Uitgave Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 50. Peter van Rooy, 2007. Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord. Synopsis van verkenning. Uitgave Habiforum. ISBN 978-90-80664-73-9.
 51. Peter van Rooy, 2007. Bekostiging water kan veel beter. Financieel Dagblad 16 januari 2007: 9.
 52. Peter van Rooy, 2006. Voortvarend de stroperigheid te lijf. Gebiedsontwikkeling Bergse Haven. ROMagazine 11: 35-40.
 53. Peter van Rooy, 2006. In Arnhem heerst regentesk maakbaarheidsdenken. De Gelderlander 13 oktober 2006: 7.
 54. Peter van Rooy, 2006. Breng waterschappen onder in stroomgebiedsautoriteiten. Binnenlands Bestuur 27 (38): 9.
 55. Peter van Rooy, 2006. NederLandBovenWater: de praktijk van gebiedsontwikkeling. Real Estate Magazine (47): 40-43 2006.
 56. Peter van Rooy, 2006. Waterkamer voor meer koopkracht. Financieel Dagblad 13 april 2006: 13.
 57. Peter van Rooy, Ab van Luin & Emil Dil, 2006. NederLandBovenWater-I. Praktijkboek Gebiedsontwikkeling. Uitgave Habiforum. ISBN 978-90-806647-2-3.
 58. Peter van Rooy, 2005. Maatschappelijk concert. Gastcolumn over provincies in relatie tot gebiedsontwikkeling in Provincies. Uitgave november 2005.
 59. Henk Brons & Peter van Rooy, 2005. Waterlasten verdampen koopkracht. Financieel Dagblad 27 oktober 2005: 13.
 60. Peter van Rooy, 2005. Gebiedsontwikkeling: van plannen naar uitvoering. Nirov Output 1. ISBN 1871-4730.
 61. Peter van Rooy, 2005. Privaat wat kan, publiek wat moet. Rooilijn 38 (6): 264.
 62. Peter van Rooy, 2005. Met ontwikkelingsplanologie het blauwe goud verzilveren. Het Waterschap 90 (12): 19.
 63. Peter van Rooy, 2005. Ontwikkelingsgericht werken door Provincie Utrecht. Uitgave Provincie Utrecht.
 64. Peter van Rooy, 2005. Ontwikkelingsplanologie wordt vooral hard werken. Nova Terra 5 (1): 30-34.
 65. Peter van Rooy, 2005. Ontwikkelingsplanologie kwestie van loslaten en oppakken. ROMagazine 3: 14-15.
 66. Peter van Rooy, 2004. Doorbraken in regie en financiering. Presentatie tijdens de gelijknamige jaarlijkse spiegeldag over ruimtelijke ontwikkelingen. Publicatie in Staatscourant 12 januari 2005: 7.
 67. Peter van Rooy, 2004. Flevoland over de rand. Schakel tussen Nota Ruimte en Provinciaal Omgevingsplan. Uitgave Provincie Flevoland. ISBN 90-807712-3-6.
 68. Peter van Rooy, Lydia Sterrenberg & Ab van Luin, 2004. Ontwikkelingsplanologie als sociaal-culturele opgave. Van ruimtelijke ordening naar ruimte in wording. Publicatie in licht van Nota Ruimte van Rathenau Instituut in samenwerking met Habiforum en Nirov. Den Haag.
 69. Peter van Rooy, 2004. Waterketen en waterbeheer op de schop. Worsteling met transitie in waterbeheer. Openbaar Bestuur 14 (5): 22-25.
 70. Neelie Kroes & Peter van Rooy, 2004. Kabinet houdt water kostbaar. Volkskrant 17 februari 2004: 13.
 71. Peter van Rooy, 2004. Kabinetsvisie op waterbeheer ontbeert moed en doortastendheid. Staatscourant 16 februari 2004: 6. Tevens gepubliceerd onder de titel Parlement aan zet voor efficiënt waterbeheer in H2O 38 (4): 6-8.
 72. Peter van Rooy, 2003. Water kan van 21ste eeuw een feest maken. Noordhollands Dagblad 16 september 2003: 6.
 73. Peter van Rooy, 2003. Politiek aan zet voor betaalbare waterdiensten. Staatscourant 9 september 2003: 7.
 74. Peter van Rooy, 2003. Tijd om kleur te bekennen voor Groene Hart. Staatscourant 3 september 2003: 9.
 75. Peter van Rooy, 2003. Met pappen en nathouden kwijnen veenweidegebieden weg. Key note speech tijdens seminar Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 5 juni 2003 en publicatie in H2O 37 (16): 6-8.
 76. Peter van Rooy & Rienk Schaafsma, 2003. Een volhoudbaar Brabants land. Bestuurlijke kijkrichtingen voor realisatie van revitalisering in Noord-Brabant. Uitgave Provincie Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch.
 77. Peter van Rooy, 2003. Huis van Thorbecke in Europees perspectief. Key note speech tijdens verkiezingsdebat Provincie Drenthe op 12 februari 2003 onder voorzitterschap van Henk Hofland.
 78. Peter van Rooy & Henk van Wezel, 2003. Hoog water bedreigt, Samen Sterk. IRMA maakt het verschil. Uitgave Europees Hoogwaterprogramma IRMA, VROM, Den Haag.
 79. Peter van Rooy & Martin Vuyk, 2003. Waterbeheer kan een feest zijn. NRC Handelsblad 8 januari 2003: 9.
 80. Peter van Rooy & Rienk Schaafsma, 2002. Water in de groene ruimte. De toekomst van het Groene Hart. TOP 2020 expeditie 03. Uitgave Provincie Zuid-Holland.
 81. Peter van Rooy, 2002. Kompas tussen ruimtelijk idee en meervoudig gebruik. Nova Terra 2 (3): 24-28.
 82. Peter van Rooy, 2002. Europese Kaderrichtlijn Water als recht of als lijn? H2O 36 (19): 20-23.
 83. Peter van Rooy & Lydia Sterrenberg, 2002. Het blauwe goud op het scherpst van de snede. Rathenau Instituut, Den Haag.
 84. Peter van Rooy, 2002. Het waterschap als overheid is uit de tijd. NRC Handelsblad 9 april 2002: 9.
 85. Peter van Rooy, 2002. De (on)macht over het blauwe goud. Basis voor verkiezingsdebat over organisatie, financiering en sturing van waterbeheer op 9 april 2002. H2O 36 (5): 36-41.
 86. Peter van Rooy, 2002. Creatief met water. Nova Terra 2 (1): 34-37.
 87. Peter van Rooy, Margriet Roukema & Ab van Luin, 2001. Voor de draad ermee. Inspiratieboek voor meervoudig ruimtegebruik. Habiforum, Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik, Gouda. ISBN 90-806-6471-5.
 88. Peter van Rooy, 2001. Omdenken in de praktijk. Presentatie tijdens politiek-bestuurlijk congres over water en ruimte. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Amsterdam. Tevens publicatie in H2O 35 (16): 15-18.
 89. Peter van Rooy, Paul Licht & Martin Streekstra, 2001. Inrichtingsplan Veluwerandmeren 2002-2010 voor negentien overheden. Uitgave van BOVAR-IIVR, Lelystad. ISBN 90-369-1277-6.
 90. Peter van Rooy & Lydia Sterrenberg, 2001. Het blauwe goud verzilveren: een actualisering. Bericht aan het parlement met oog op politiek debat op 25 juni 2001. Rathenau Instituut, Den Haag.
 91. Peter van Rooy, 2001. Horstermeer kwestie van kansen. Documentatie en presentatie tijdens seminar over water en ruimte. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Hilversum.
 92. Peter van Rooy, 2001. Het blauwe goud actueel. Politieke aandachtspunten uit de praktijk van het waterbeheer. Documentatie en presentatie tijdens hoorzitting voor Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat op 12 april 2001. Rathenau Instituut, Den Haag.
 93. Peter van Rooy, 2000. Het blauwe goud verzilveren. Het Waterschap 85 (23/24): 1150-1154.
 94. Peter van Rooy, 2000. Het blauwe goud verzilveren. Landwerk (6): 22-27.
 95. Peter van Rooy, 2000. Duurzaam waterbeheer is kwestie van willen. In: Nieuwsbrief Water en Land (10): 3-4. Stichting Natuur en Milieu.
 96. Peter van Rooy & Lydia Sterrenberg, 2000. Het blauwe goud verzilveren. Integraal waterbeheer en het belang van omdenken. Rathenau Instituut, Den Haag. ISBN 90-346-3885-5.
 97. Peter van Rooy & Lydia Sterrenberg, 2000. Bericht aan het parlement over duurzaam waterbeheer in de praktijk. Rathenau Instituut, Den Haag.
 98. Peter van Rooy & Marcel Clewits, 2000. Communicatie voor beleidsprocessen. IPEA als denklijn voor maatwerk. STOWA boekenreeks nr. 12a. ISBN 90-5773-102-9.
 99. Peter van Rooy, 2000. Waterketen Innovatie Programma. Uitgave van Kiwa, Stichting RIONED, STOWA.
 100. Peter van Rooy, 2000. Mens & Water. Rapportage in opdracht van Commissie Waterbeheer 21ste eeuw ter onderbouwing van Waterbeleid voor de 21ste eeuw.
 101. Peter van Rooy & Lydia Sterrenberg, 2000. Zelfgenoegzaamheid domineert waterdiscussie. Reactie op Wereld Water Forum. Dagblad Trouw 23 maart 2000: 16.
 102. Pieter Stamperius & Peter van Rooy, 2000. Onderzoek in de waterketen; synergie door samenwerking. Het Waterschap 85 (4): 208-210.
 103. Peter van Rooy, Maarten van der Vlist, Paul van Erkelens & Karst Jan Hoogsteen, 2000. Trendbreuk in Waterland. In: Over Stromen. Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek & Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek. Den Haag.
 104. Peter van Rooy, Henk van Wezel & Marcel Clewits, 1999. Duurzaam waterbeheer in de praktijk. Het Waterschap 84 (23/24): 1088-1095.
 105. Peter van Rooy, 1999. De Vecht als cultuurlandschap. Uitgave van Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied.
 106. Peter van Rooy, Pim Leemhuis & Ab van Luin, 1999. Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik verrijkt polderdenken. Notitie voor Commissie Olierook en basis voor artikel in Binnenlands Bestuur (19 november 1999: 24-25).
 107. Peter van Rooy, 1999. Het beleidsveld Water. Het Waterschap 84 (1): 12-18.
 108. Peter van Rooy & Joost de Jong, 1998. Progress in water management needs interactive planning. Proceeding to the IWA-conference on administration and water management, Vancouver.
 109. Peter van Rooy, Joost de Jong, Eric Jagtman, Harry Hosper & Paul Boers, 1998. Comprehensive approaches to water management. Water Science Technology 37 (3): 201-208.
 110. Pierre Verstraelen, Peter van Rooy, Ralph MacEwen, Heinrich Kreiser & Fabian Sabeta, 1998. Wiederaufbau der Siedlungswasserwirtschaft von Bosnien-Herzegovina. Wasserwirtschaft 88 (1): 20-25.
 111. Peter van Rooy, 1997. Interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie. STOWA boekenreeks nr. 12. ISBN 90-5773-004-9.
 112. Peter van Rooy, 1997. Interactieve planvorming voor waterbeheer. Thesis Technische Universiteit Delft. ISBN 90-74476-84-8.
 113. Peter van Rooy, 1997. Interactieve planvorming voor omgevingsbeleid. Arena 4 (8): 14-15.
 114. Pierre Verstraelen, Peter van Rooy, Eric van der Zandt, Ralph MacEwen, Heinrich Kreiser & Fabian Sabeta, 1997. Rehabilitation of the water and waste related sectors in Bosnia-Herzegovina. European Water Management 7 (6): 24-28.
 115. Hans van Sluis & Peter van Rooy, 1997. Rationale of the PRIMAVERA priority calculation. European Water Management 7 (6): 16-20.
 116. Hans van Sluis & Peter van Rooy, 1997. Achtergrond van de PRIMAVERA formules. H2O 30 (14): 446-448.
 117. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1997. Towards comprehensive water management in The Netherlands (7): AUTUNNO. European Water Management 7 (6): 5-15.
 118. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1997. Op weg naar totaal waterbeheer (7): AUTUNNO. H2O 30 (11): 348-355.
 119. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1997. Towards comprehensive water management in The Netherlands (6): ESTATE. European Water Management 7 (5): 49-58.
 120. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1997. Op weg naar totaal waterbeheer (6). H2O 30 (5): 142-148.
 121. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1997. Towards comprehensive water management in The Netherlands (5): PRIMAVERA. European Water Management 7 (1): 17-27.
 122. Peter van Rooy, Gerard van Vliet, Henk van Hoorn & Thijs Janssens, 1996. Vijfendertig organisaties achter één toekomst voor de Vecht. H2O 29 (20): 594-595.
 123. Peter van Rooy, Pierre Verstraelen, Jaco Friedrich & Fabian Sabeta, 1996. Omgaan met water in Bosnië. H2O 29 (17): 501-502.
 124. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1996. Op weg naar totaal waterbeheer (5): PRIMAVERA. H2O 29 (14): 411-418.
 125. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1996. Towards comprehensive water management in The Netherlands (4): INVERNO. European Water Management 6 (7): 22-33.
 126. Peter van Rooy, Hans van Sluis, Harry Tolkamp & Joost de Jong, 1996. Op weg naar totaal waterbeheer (4): INVERNO. H2O 29 (7): 178-186.
 127. Peter van Rooy, 1996. Towards comprehensive water management in The Netherlands (3): planning. European Water Management 6 (3): 36-46.
 128. Peter van Rooy, 1995. Samen werken aan goed water vereist helder planproces. Het Waterschap 80 (21): 837-839.
 129. Peter van Rooy, 1995. Op weg naar totaal waterbeheer (3): planvorming. H2O 28 (22): 666-672.
 130. Paul Berends & Peter van Rooy, 1995. Ruimte voor Water: aanzet voor de Vierde Nota Waterhuishouding. H2O 28 (20): 607-609.
 131. Peter van Rooy, 1995. Towards comprehensive water management in The Netherlands (2): bottlenecks. European Water Management 5 (6): 33-40.
 132. Peter van Rooy, 1995. Op weg naar totaal waterbeheer (2): knelpunten. H2O 28 (10): 290-295.
 133. Peter van Rooy & Joost de Jong, 1995. Towards comprehensive water management in The Netherlands (1): developments. European Water Management 5 (4): 59-66.
 134. Peter van Rooy & Joost de Jong, 1995. Op weg naar totaal waterbeheer (1): ontwikkelingen. H2O 28 (3): 62-66.
 135. Peter van Rooy & Ton Stumpel, 1995. Ecological impact of economic development on Sardinian herpetofauna. Conservation Biology 9 (2): 263-269.
 136. Joost de Jong, Peter van Rooy & Harry Hosper, 1995. Living with water at the crossroads of change. Water Science Technology 31 (8): 393-400.
 137. Peter van Rooy, Hans van Sluis & Harry Tolkamp, 1995. PRIMAVERA: decision support system for integrated water management. European Water Management 5 (1): 6-9.
 138. Peter van Rooy, Eric Jagtman & Pierre Verstraelen, 1994. River Vecht restoration plan. Proceeding within the framework of the conference ‘Living with water’, Amsterdam, 1994.
 139. Peter van Rooy, Pierre Verstraelen, Anne Lenis & Nico Broodbakker, 1994. Recovery plan Naardermeer. Proceeding within the framework of the conference ’Living with water’, Amsterdam, 1994.
 140. Harry Tolkamp, Peter van Rooy & Hans van Sluis, 1994. PRIMAVERA: praktijk en evaluatie. H2O 27 (13): 356-360.
 141. Hans van Sluis, Peter van Rooy & Harry Tolkamp, 1994. PRIMAVERA: kern en achtergrond. H2O 27 (10): 266-270.
 142. Peter van Rooy, Hans van Sluis & Harry Tolkamp, 1994. PRIMAVERA: kader en opzet. H2O 27 (8): 220-223.
 143. Peter van Rooy & Pierre Verstraelen, 1993. Waterbeheer in Florida model voor Holland en Utrecht? H2O 26 (13): 356-358.
 144. Peter van Rooy, 1993. Integraal waterbeheer van bestuur naar burger. H2O 26 (4): 100-102.
 145. Peter van Rooy, David Anderson & Pierre Verstraelen, 1993. Integrated water management considers whole water system. Water Environment Technology 5 (4): 38-40.
 146. Peter van Rooy, David Anderson & Pierre Verstraelen, 1993. The three dimensions of water management. A philosofical discussion. Hydata 12 (2): 1-3.
 147. Peter van Rooy, Eric Jagtman & Pierre Verstraelen, 1992. De Vecht: van probleemverkenning naar restauratieplan. In: Integraal waterbeheer in de praktijk gebracht. CHO-TNO Rapport nr. 28.
 148. Peter van Rooy & Alfred Paarlberg, 1991. Aanzet tot beekherstel in Limburg. H2O 24 (20): 556-562.
 149. Peter van Rooy & Harry Tolkamp, 1991. AMOEBE: Algemeen Middel om Ecologie voor Beleid te Expliciteren. H2O 24 (10): 258-259.
 150. Bart de Boer, Willem Bruggeman, Gé Mol & Peter van Rooy, 1990. HORIZON: kwaliteit van waterbodems op lange termijn. In: Stichting Natuur en Milieu. Van vuile bagger tot schoon slib.
 151. Peter van Rooy, 1990. De andere kant van het riool. Publicatie in het kader van het tweede nationale congres over riolering en waterkwaliteit, Amsterdam, 1990.
 152. Jasper Fiselier, Peter van Rooy & Hans van Sluis, 1990. Eutrophication control in Dutch watersystems. Proceeding within the framework of the European conference on water management, Paris, 1990.
 153. Harry Tolkamp & Peter van Rooy, 1990. Reactie op de Derde Nota Waterhuishouding met nadruk op de presentatietechniek AMOEBE. H2O 23 (15): 402-403.
 154. Peter van Rooy, Paul Vertegaal, David de Smit, Jacques de Smidt & Pierre Verstraelen, 1989. Restauratie van de Vecht. In: Integraal waterbeheer in de Gooi- en Vechtstreek. CHO-TNO Rapport nr. 22.
 155. Frans Klijn & Peter van Rooy, 1989. Waterbeheer, sectoraal of integraal? Een concrete vraag in Oost-Twente. H2O 22 (11): 342-346.
 156. Peter van Rooy, 1989. Sketch of development of herpetofauna on Sardinia: 1985-1989. Council of Europe, Straatsburg.
 157. Rens Voesenek, Peter van Rooy & Henk Strijbosch, 1987. Some autecological data on the Urodeles of Sardinia. Amphibia-Reptilia 8: 307-314.
 158. Rens Voesenek & Peter van Rooy, 1984. Towards a biogenetic reserve on Eastern Sardinia. Council of Europe, Straatssburg.
 159. Henk Strijbosch, Peter van Rooy & Rens Voesenek, 1983. Homing behaviour of Lacertidae. Amphibia-Reptilia 4: 43-47.